Wednesday, October 24, 2012

I have completed my RC car project :)


Ажлынхаа хажуугаар RC car аа хийх гэж арай л удчихлаа. Тэгэхдээ ямар ч байсан хийгээд дуусгачихсан. Bluetooth ээ хүлээгээд цаг бага зэрэг алдчихсан ч гэсэн Android код оо харин ч хурдан бичсэн. Bluetoothdistance measuring ээ  ebay ээс захиалаад авчихсан. Энэ хоёр жижиг модуль гурван 7 хоног болж ирсэн.