Thursday, August 16, 2012

RC car 1
I am working on my Arduino project which is bluetooth controlled car. I did the connection between Arduino and car step by step which is posted by previous post. When I send start command to both front and rear motor, Front motor can not rotate tires to left and right fully. I think input voltage (current input voltage is 5) is too low to rotate the tires fully. Now I will start android app code which will send the direction commands to Arduino by using bluetooth module.Bluetooth ээр Android утас ашиглан удирддаг RC car хийх ажил эхлээл явж байна. Ямар ч байсан ардуинотойгоо машинаа холбоод дугуйг нь урагшаа, хойшоо, баруун, зүүн тийш хөдөлгөдөг болгочихлоо. Өмнөх пост дээр тавьж байсан холбоосоор орж байгаад дуурайгаад хийчихлээ. Тэгэхдээ урд, хойд моторыг нь хоёуланг нь зэрэг хөдөлгөхөөр урд моторны хүч нь буураад баруун, зүүн тийш гүйцэд иргэхгүй байна. Энэ магадгүй хэдэн вольт өгснөөсөө болж байгаа байх. Одоо Андройд дээр bluetooth тэй холбох кодоо бичиж эхлэнэ ээ.


No comments:

Post a Comment